Redsense Cares about Your Safety

Our vision is to save lives by detecting blood loss, using a patented core technology that utilizes fiber optics.

The Redsense blood loss detection solution is specifically designed to detect blood leakage through core technology utilizing fiber optics. Detected blood triggers a visual and audible alarm; thus giving patients, nurses and caregivers some extra peace of mind.

Redsense erhåller positivt besked från Skatteverket avseende Lex Asea-utdelning av dotterbolaget

Styrelsen i Redsense Medical (”Redsense” eller ”Bolaget”) har erhållit besked att Skatteverket delar Bolagets bedömning att den föreslagna utdelningen av Bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odinwell AB uppfyller kraven för en så kallad Lex Asea-utdelning enligt 42 kap 16 § inkomstskattelagen, vilket innebär ett undantag från omedelbar beskattning. Styrelsen i Bolaget har tidigare […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Redsense Medical AB ( publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ), 556646-4862, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de […]

Redsense kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Odinwell, samt meddelar kapitaliserings- och noteringsplaner för dotterbolaget

Styrelsen i Redsense Medical (”Redsense” eller ”Bolaget”) har idag, den 26 mars 2021, beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 19 april 2021 för beslut om att dela ut det helägda dotterbolaget Odinwell AB (”Odinwell”) samt för beslut om godkännande av två optionsprogram till styrelse respektive personer bland ledning och anställda i Odinwell. Styrelsen bedömer […]

Redsense signs new distributor agreement with Regional Health Care Group in Australia

Redsense Medical AB announces that the Company has signed a new exclusive distributor agreement with Regional Health Care Group (RHCG) in Australia, covering the distribution of the Redsense Alarm system to the markets of Australia and New Zealand. In addition, RHCG has shown considerable interest in a further development of the collaboration to include the […]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt