Redsense Cares about Your Safety

Our vision is to save lives by detecting blood loss, using a patented core technology that utilizes fiber optics.

The Redsense blood loss detection solution is specifically designed to detect blood leakage through core technology utilizing fiber optics. Detected blood triggers a visual and audible alarm; thus giving patients, nurses and caregivers some extra peace of mind.

Update: New determined record date for distribution of the subsidiary Odinwell AB

Uppdatering: Ny fastställd avstämningsdag för utdelning av dotterbolaget Odinwell AB Vid extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (”Redsense” eller ”Bolaget”) den 19 april 2021 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag avseende utdelningen av Redsense dotterbolag Odinwell AB (”Odinwell”). Med anledning av föreliggande handläggningstider hos ansvarig myndighet har styrelsen beslutat att ändra avstämningsdag […]

Årsredovisning Redsense Medical AB (publ) 2020

Från och med idag finns Årsredovisning för Redsense Medical AB (publ.) för verksamhetsåret 2020 tillgängligt att ladda ner från Redsense Medicals hemsida www.redsensemedical.com. En tryckt version kan också beställas från: Redsense Medical AB Gyllenhammars väg 26 302 92 Halmstad Årsredovisning Redsense Medical AB (publ) 2020

Fastställd avstämningsdag för utdelning av dotterbolaget

Extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (”Redsense” eller ”Bolaget”) den 19 april 2021 har fattat beslut om att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag avseende utdelningen av Redsense dotterbolag Odinwell AB (”Odinwell”). Styrelsen har idag, den 19 april 2021, beslutat att avstämningsdag hos Euroclear för utdelning av aktier i Odinwell till aktieägare i Redsense är den […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 19 april 2021

Redsense Medical AB (publ) höll under måndagen den 19 april 2021 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Notera att vissa förslag inte erhöll erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.redsensemedical.com. Förslaget om riktad emission […]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt