Redsense erhåller positivt besked från Skatteverket avseende Lex Asea-utdelning av dotterbolaget

Styrelsen i Redsense Medical (”Redsense” eller ”Bolaget”) har erhållit besked att Skatteverket delar Bolagets bedömning att den föreslagna utdelningen av Bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odinwell AB uppfyller kraven för en så kallad Lex Asea-utdelning enligt 42 kap 16 § inkomstskattelagen, vilket innebär ett undantag från omedelbar beskattning.

Styrelsen i Bolaget har tidigare idag, den 26 mars 2021, föreslagit att den extra bolagsstämman den 19 april 2021 ska fatta beslut om att dela ut samtliga aktier i Odinwell AB till aktieägarna i Redsense.

Bolaget har nu erhållit besked från Skatteverket avseende den föreslagna utdelningen. Skatteverket delar Bolagets bedömning att utdelningen kan ske i enlighet med så kallade Lex Asea-regler, vilket innebär att det inte uppkommer någon omedelbar beskattning vid utdelningen.

Mer information avseende den föreslagna utdelningen framgår i Bolagets kallelse till extra bolagsstämma samt i det pressmeddelande som publicerats tidigare idag, den 26 mars.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt