Financial Information

Introduction  |  Annual Reports  |  Financial Reports | Prospects  |  Memorandum  |  List Of Owners  |  Financial Archive

Financial Report | Swedish

Kvartalsredogörelse Q3- Januari – September, 2019 Redsense Medical AB (publ)

Kvartal 3, 2019, hade en ökning på 103% jämfört med samma period 2019. Tillväxten är starkast i USA.

Read more

Halvårsrapport första halvåret 2019 Redsense Medical AB (publ)

Det starkaste resultatet i företagets historia Första halvåret 2019 är det starkaste i företagets historia, med en ökning med 30 % jämfört med samma period förra året. Q2 ökade med 12 % jämfört med samma period förra året och är företagets starkaste kvartal. Vi kan redan nu uppskatta att Q3 kommer att bli ännu starkare.

Read more

Kvartalsredogörelse  Redsense Medical AB (publ), första kvartalet 2019

Första kvartalet januari-mars 2019 Koncernen · Intäkter under första kvartalet uppgick till 1 964 kSEK (1 173). · Resultat före skatt, -706 kSEK (-1 139). Moderbolaget · Nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 1 406 kSEK (790). · Resultat före skatt, -349 kSEK (-741). Resultat och ställning Resultat för koncernen för årets första tre månader…

Read more

Rättelse: Bokslutskommuniké 2018 Redsense Medical AB (publ)

Rättelse: ”VD har ordet” är bilagt i detta pressmeddelande. Redsense Medical publicerar idag den 26 februari 2019 Bolagets bokslutskommuniké för 2018. 

Read more

Bokslutskommuniké 2018 Redsense Medical AB publ)

Redsense Medical publicerar idag den 26 februari 2019 Bolagets bokslutskommuniké för 2018.

Read more

Kvartalsredogörelse Q3 Redsense Medical AB (publ)

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2018 Koncernen · Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 2 286 kSEK (353). · Resultat före skatt, -970 kSEK (-2 880). Moderbolaget · Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 1 871 kSEK (93). · Resultat före skatt, -530 kSEK (-1 856). Januari - september 2018 Koncernen · Intäkter…

Read more

Halvårsrapport första halvåret 2018, Redsense Medical AB (publ)

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018 Koncernen · Intäkterna uppgick till 2 461 KSEK (445), vilket är en ökning med 453% jämfört med föregående år. · Resultat före skatt uppgick till -2 060 KSEK (-1 427). Moderbolaget · Nettoomsättning  uppgick till 1 373 KSEK (921). · Resultat före skatt uppgick till -1 249 KSEK (-1…

Read more

Kvartalsredogörelse Redsense Medical AB (publ), första kvartalet 2018

Första kvartalet, januari-mars 2018  Koncernen  * Intäkterna under första kvartalet uppgick till 1 173 kSEK (445), vilket motsvarar en ökning med 164 procent jämfört med samma period föregående år.  * Resultat före skatt, -1 139 kSEK (-2 472).  Moderbolaget  * Nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 790 kSEK (337) vilket motsvarar en ökning med 134…

Read more
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt