Fastställd avstämningsdag för utdelning av dotterbolaget

Extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (”Redsense” eller ”Bolaget”) den 19 april 2021 har fattat beslut om att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag avseende utdelningen av Redsense dotterbolag Odinwell AB (”Odinwell”). Styrelsen har idag, den 19 april 2021, beslutat att avstämningsdag hos Euroclear för utdelning av aktier i Odinwell till aktieägare i Redsense är den 27 april 2021. Sista dag för handel i Redsense aktie inklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell är den 23 april 2021. Redsense aktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell från och med den 26 april 2021.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt